Rouvas Gorge / Rouvas Kloof / Rouvas Schlucht

 
Afbeelding invoegen The Rouvas Gorge is situated north of the village Zaros, south-east of the Ida Mountains. There is a clear trail from the Votamos Lake (420m) trough the gorge towards the chapel of Agios Ioannis (950m). It is a steep climb but pleasant since most of the route goes through shady woodland. To walk up and down (start from Zaros) is 15 km and it takes about 6 hours.
 
Afbeelding invoegen The Rouvas kloof ligt ten noorden van het dorp Zaros aan de zuidoost kant van het Ida-gebergte. er loopt een duidelijk pad vanaf het Votamos meer (420m) door de kloof omhoog naar het kerkje van Agios Ioannis (950m). Het is een steile klim maar aangenaam omdat een groot deel van de tocht door schaduwrijk bosgebied gaat. De tocht op en neer (beginnend vanaf Zaros) si 15 km en duurt ongeveer 6 uur.
 
Afbeelding invoegen Die Rouvas-Schlucht befindet sich nördlich des Dorfes Zaros, südöstlich des Ida-Gebirges. Es gibt einen gut markierten Weg vom Votamos-See (420m) bis zur Kapelle Agios Ioannis (950m). Ein steiler Aufstieg, der aber gut zu laufen ist, da er größtenteils durch einen schattigen Wald führt. Hin- und Rückweg (Start von Zaros) sind 15 km lang, Sie brauchen ca. 6 Stunden. 

 Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen 
Rouvas Gorge
Back to:The Gorges of Crete
Terug naar: De kloven van Kreta
Zurück zu: Die Schluchten Kretas
 
Rouvas Gorge in Google Maps