Mondros Gorge / Moundros Kloof / Moundros Schlucht

 
Afbeelding invoegen Just east and parallel of the Kato Poros Gorge you find the Moundros Gorge. This gorge is located between the villages Moundros and Velonado. A beautiful gorge and very special is the colony of vultures living high in the rocks, close to the village Moundros. There is a clear way marked path and also the long distance trail E4 runs through this gorge. As mentioned above this gorge can be combined with the Kato Poros gorge in a round walk.
 
Afbeelding invoegen Ten oosten en parallel aan de Kato Poroskloof ligt de Moundroskloof. Deze kloof is gelegen tussen de dorpjes Moundros en Velonado. Een erg mooie kloof, en bijzonder is de kolonie gieren die hier hoog in de rotsen hun nesten hebben. Er is een duidelijk gemarkeerd pad dat ook onderdeel is vaqn het langeafstandspad van de E4. Zoals ook hierbover is beschreven is deze kloof goed te combineren met de Kato Poroskloof en zo een rondwandeling te maken.
 
Afbeelding invoegen Etwas östlich und parallel zur Kato Poros-Schlucht befindet sich die Moundros-Schlucht zwischen den Dörfern Moundros und Velonado. Sie ist sehr schön; etwas Besonderes bietet die Kolonie der Geier, die hoch in den Felsen in der Nähe des Dorfes Moundros hausen. Der Weg ist gut markiert und auch der Weitwanderweg E4 verläuft durch die Schlucht. Wie bereits erwähnt ist durch die Kombination mit der Kato Poros-Schlucht eine Rundwanderung möglich. 

 Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen 
Moundros Gorge
Back to: The Gorges of Crete
Terug naar: De kloven van Kreta
Zurück zu: Die Schluchten Kretas